DEFINICE POSLÁNÍ / CÍLŮ FIRMY


  • Vymezení cílů / plnění je úzce spjato s:
  1. intenzivní snahou o přežití / rozvoj firmy,
  2. úspěchem / neúspěchem určitého [PRODUKTU][PRODUKTOVÉ] řady.
  • Příklady vhodně zvolených cílů jsou uvedené níže.

Příklad

  1. v cílové skupině pivovaru Potštejn zvýšit informovanost / povědomí o naší nabídce40 %
  2. uvést na trh novou řadu pivaprodat do konce roku minimálně 500 jednotek
  3. zvýšit letos podíl pivovaru Potštejn na tuzemském trhu15 % na 25 %, a to zejména oslovením nových zákazníků na Moravě

pivovarclock.cz