MARKETINGOVÁ STRATEGIE


 • Všechny části podniku proto realizují tři (3) plánovací aktivity:
 1. rozvoj poslání systému / firmy (zaměření se na stanovený cílový trh),
 2. identifikace strategických jednotek (volba nosných produktových artiklů) a
 3. vyhodnocování portfolia podnikání (kontrola výsledků / výnosů z podnikání)

 •  Existují tři (3) základní strategie:
  1. minimálních nákladů (nákup výrobních prostředků / vstupů za co nejnižší částky),
  2. diferenciace [PRODUKTU] (snaha o maximální odlišení od konkurence) a
  3. tržní orientace (snaha pokrýt stanovený cílový trh)