1/ PLÁNOVACÍ ETAPA

[DEFINICE] plánovací etapy

  • jde o první (1) etapu procesu – představuje a/ hodnocení konkrétní situace, b/ poznání trhu / konkurence, c/ analýzu / prognózu vývoje poptávky, d/ stanovení cílů, e/ tvorbu strategických variantf/ sestavení funkčního dokumentu - plánu, který slouží jako základ [MARKETINGOVÉHO] řízení podniku
  • znamená sladit zdroje / schopnosti podniku s příležitostmi na trhu tak, aby vše odpovídalo podnikovým cílům.

Příklad

Pivovar Potštejn provede [MARKETINGOVOU] analýzu svého okolí, aby zjistil, a/ jakou má v daném místě konkurenci, b/ jaké nápoje budou poptávány a c/ sestavil plán, který bude tyto náležitosti dokumentovat / definovat s tím, že se popíše kombinace zdrojů pivovaru s příležitostmi prodeje nápojů.

pivovarclock.cz