STRATEGIE DIFERENCIACE PRODUKTU


  • [PRODUKT] se odlišuje pomocí:
  1. psychologických nástrojů (ovlivňování představ / postojů zákazníků) a
  2. způsobem distribuce (speciální prodejny / osobní prodej)
  • Tím podnik rozvíjí své silné stránky pro získání konkurenčních výhod

Příklad

Od ostatních pivovar Potštejn odlišuje svůj [PRODUKT] například vlastním, specifickým ošetřením piva nabídkou alkoholických nápojů, kávy přímo z pražírny doubleshot nebo destiláty a likéry obchodní značky Žufánek. Zákazníci, kteří by za běžných okolností nešli konzumovat pivo, zakoupí některý z alternativních [PRODUKTŮ] a budou informaci o pivovaru šířit ve svém okolí.

pivovarclock.cz