3/ KONTROLNÍ ETAPA


[DEFINICE] kontrolní etapy

  • porovnávají se plánované úkoly se skutečně dosaženými realizačními výsledky a ověřuje se, zda plány byly fakticky / úspěšně realizovány.
  • jinak je nutné a/ zjistit příčiny nesouladu mezi výsledky realizace / standardy plánu a b/ provést příslušná opatření.

Příklad

Na tuto změnu budou navazovat další etapy – rebranding značky pivovaru Potštejn / inovace reklamních materiálů / webových stránek / inovace technického a technologického vybavení pivovaru.

pivovarclock.cz