MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

Schéma jednotlivých kroků MARKETINGOVÉHO řízení
  • Řízení [MARKETINGU] = proces, skládající se z pěti (5) kroků.
  1. Tržní výzkum,
  2. Segmentace / cílení / umisťování,
  3. [MARKETINGOVÝ] mix,
  4. Realizace a 
  5. Kontrola
  • Definovaná povaha podnikání je pak vodítkem při výběru tržních příležitostí (potřeby zákazníků / aktivity konkurence / dostupné zdroje)