Úvod

Cílem [MARKETINGOVÉ] komunikace je zvyšování míry informovanosti spotřebitelůnabídce [PRODUKTŮ], které chce nabízející strana zpeněžit na trhu.

Komplexní schéma marketingových vztahů Úkoly komunikace s vnějším / vnitřním prostředím firmy se liší podle zacílení [MARKETINGOVÝCH] nástrojů.

Jako součást tématu bude probrána i oblast osobního prodeje / sponzorství / přímého [MARKETINGU], jako specifických forem působení na chování / rozhodování zákazníka.