REKLAMA


[DEFINICE] institucionální reklamy

Firma se prostřednictvím této reklamy snaží odlišit od konkurence zdůrazňováním kladných stránek podnikatelské činnosti.


Institucionální reklama se využívá zejména v situaci, kdy nemůže být použita  [PRODUKTOVÁ] reklama, protože charakter [PRODUKTU] neumožňuje efektivní odlišení od konkurence (pohonné hmoty).

Hlavním cílem je pocit důvěryspotřebitelů, a to a/ v daný podnik, i b/ [PRODUKT], který firma vyrábí.