5/ SPONZORSTVÍ

[DEFINICE] sponzorství

Investování peněz / jiných vkladů do aktivit, které otevírají přístup ke komerčně využitelnému potenciálu, spojenému s danou aktivitou.

  • sponzorství je stále častěji využíváno jako nástroj [MARKETINGOVÉ]komunikační politiky
  • je založeno na principu služby protislužby / sponzor dává k dispozici finanční prostředky / věcné prostředky / za to dostává protislužbu
  • protislužba pomůže k dosažení [MARKETINGOVÝCH] cílů / sponzorství je dalším ze způsobů propagace
  • sponzorské aktivity jsou často sledovány vrcholovými manažery, což ukazuje na podstatnost tohoto nástroje
  • sponzorství má ve firmách klíčové postaveníkomunikační / [MARKETINGOVÉ] strategii