5/ SPONZORSTVÍ

[DEFINICE] sponzorství

Investování peněz / jiných vkladů do aktivit, které otevírají přístup ke komerčně využitelnému potenciálu, spojenému s danou aktivitou.

  • sponzorství je stále častěji využíváno jako nástroj [MARKETINGOVÉ]komunikační politiky
  • je založeno na principu služby protislužby. Sponzor dává k dispozici finanční prostředky / věcné prostředky a za to dostává protislužbu
  • protislužba pomůže k dosažení [MARKETINGOVÝCH] cílů firmy
  • sponzorství je dalším ze způsobů propagace
  • sponzorské aktivity jsou často sledovány vrcholovými manažery, což ukazuje na podstatnost tohoto nástroje
  • sponzorství má ve firmách klíčové postaveníkomunikační / [MARKETINGOVÉ] strategii