REKLAMA


Důležité je uvědomit si vztah mezi a/ výdaji na reklamu a b/ objemem prodeje, kde platí:


  1. i při nulových výdajích na reklamu lze dosáhnout určitého objemu prodeje  (zákazník si [PRODUKT] vyhledá a zakoupí sám i bez propagace)
  2. ne každé zvýšení výdajů na reklamu nutně znamená zvýšení objemu prodeje (pokles prodeje způsobený nevhodnou / neefektivní reklamou)
  3. objem prodeje se zpočátku mění jen nevýrazně, po překročení tzv. bodu citlivosti převýší příjem sumu, která se do reklamy investovala (objem prodeje se zvýší poté, co reklamu zaregistruje určité procento zákazníků)