REKLAMA

Vztah mezi výdaji na reklamu / objemem prodeje

Vztah mezi výdaji na reklamu a objemem prodeje
  • rozmezí A – B označuje bod 3/ z předchozí strany
  • bod C zobrazuje situaci, kdy další zvyšování výdajů na reklamu není provázeno zvýšením objemu prodeje
  • bodě C dochází ke stagnaci a je vhodné investování zastavit