OSOBNÍ PRODEJ


Multilevel marketing / strukturní obchod / víceúrovňový marketing

Přímý prodej prostřednictvím distribuční sítě nezávislých distributorů, kteří postupně získávajízaučují další spolupracovníky / partnery / prodejce.


Jedná se o zvláštní případ osobního prodeje, kdy atraktivní příjmy, které z prodeje plynou, se odvozují z:


  1. úspory nákladů na tuto činnost (ušetření nákladů na školení)
  2. rozdílů mezi maloobchodními / velkoobchodními cenami  (množstevní / podnikatelské slevy)