SPONZORSTVÍ

Rozpočet pro sponzorování se dělí mezi různé typy projektů.


Hlavní typy sponzorství


Typy sponzorství