SPONZORSTVÍ


Příklad

V případě pivovaru Potštejn se bude projekt vztažený k událostem, týkat zábavy. V pivnici bude uspořádána výroční akce, např. při výročí 101 let od vzniku ČR, pro vybrané zákazníky a bude možné konzumovat určitý počet [PRODUKTŮ] na účet pivovaru. Investice do tohoto počínání se pivovaru vrátí v podobě růstu průměrné denní návštěvnosti pivnice.

Projekt vztažený k příčině bude mít například podobu sponzorského daru charitě, kdy o tomto informují místní média, což přivede do pivovaru nové zákazníky.

pivovarclock.cz