2/ PODPORA PRODEJE


DEFINICE podpory prodeje

Soubor činností, působících jako přímý podnět, který nabízí a/ dodatečnou hodnotu kupujícím, nebo b/ v rámci distribuční cesty působí jako podpůrný stimul na prostředníky / prodejce.


Jedná se o [MARKETINGOVÝ] nástroj, který účinně doplňuje reklamu. V některých zemích světa (USA) nad reklamou převažuje.


V této oblasti je většina činností prováděna nepravidelně. Jejich cílem je dosažení okamžitého krátkodobého efektu (zvýšení obratu prodeje).