REKLAMA

Reklama se pomocí racionálních / emocionálních argumentů snaží vzbudit zájem zákazníka o daný [PRODUKT] .

Konečným cílem reklamního sdělení je přimět spotřebitele k tomu, aby učinil nákupní rozhodnutí.

Hlediska posuzování reklamy:

  1. úlohaživotním cyklu [PRODUKTU] (cíl reklamní kampaně)
  2. objekt reklamy (lékařské [PRODUKTY] / alkoholické [PRODUKTY] / domácí [PRODUKTY])

Příklad

V případě pivovaru Potštejn bude nejvhodnější úlohou reklamy propagování / zviditelnění pivních [PRODUKTŮ], a to ve všech životních cyklech [PRODUKTU], protože pivo potřebuje neustálou podporu prodeje, aby si udrželo stálé místosortimentu.

pivovarclock.cz