REKLAMA


Příklad

Pokud výše uvedený vztah mezi výdaji na reklamu / objemem prodeje vztáhneme na řemeslný pivovar Potštejn, postup vypadá následovně:

  1. management pivovaru se rozhodne investovat do reklamy (bod 0)
  2. pivovar zjistí, že po investici roste objem prodeje, proto investici zvyšuje 
    (body A - B)
  3. po určité době dojde ke stagnaci prodeje i přes vyšší výdaje na reklamu
    (body B - C)
  4. pivovar zruší investování do reklamy / investuje na jiném místě

pivovarclock.cz