REKLAMA

2/ přesvědčovací

  • při snaze o překonání konkurence
  • uplatňuje se ve druhé (2) fázi životního cyklu [PRODUKTU]
  • [PRODUKT] úspěšně zaujal pozici na trhu, je nutné, aby danou pozici upevnil / získal větší tržní podíl
  • praxi se při přesvědčovací reklamě využívá porovnání konkurenčním [PRODUKTEM]

Příklad

Pivovar Potštejn může uplatnit přesvědčovací reklamu i v situaci, kdy do jeho lokální působnosti začne pronikat jiný konkurent.

V takovém případě se bude v rámci reklamní kampaně snažit poukázat na přednosti výroby / prezentace / servírování / složení / chutě svého piva oproti konkurenčnímu.

pivovarclock.cz