REKLAMA

3/ připomínací

  • pro udržení [PRODUKTU]povědomí spotřebitelů
  • používá se ve třetí (3) fázi životního cyklu [PRODUKTU]
  • i přes známost / stálou pozici [PRODUKTU] na trhu je třeba ho připomínat
  • zákazník musí být přesvědčen, že jím zakoupený [PRODUKT] mu přináší největší možný užitek

Příklad

Pivovar Potštejn bude realizovat připomínací reklamu[PRODUKTŮ], které jsou již na trhu v řádu několika let, a u kterých byl zaznamenán pokles prodeje.

Pokles prodeje je signálem o tom, že daný pivní / jiný [PRODUKT] již není u zákazníků oblíbený / jeho místo nahradily jiné [PRODUKTY] .

Proto je nutné jeho pozici u zákazníkům znovu oživit, například vhodně zacílenými slevovými akcemi.