SPONZORSTVÍ

Mezi sponzorstvím / reklamou je mnoho rozdílů:

  1. reklama je pod kontrolou toho, kdo ji platí, sponzorství je méně pod kontrolou sponzora  (sponzorství má mnoho způsobů realizace)
  2. reklamní sdělení jsou zřetelná / přímá. U sponzorství jsou sdělení nepřímá / implicitní (vyžaduje vyšší pozornost zákazníka)
  3. firma rozhoduje o tom, kdy / jak bude reklama zveřejněna. Sponzorství je méně  zacíleno na konkrétní [PRODUKT]  (sponzorství cílí na jméno společnosti)
  4. reklamní sdělení jsou vizuální / verbální / s doplňujícím kontextem. Sponzorství je neverbální médium (zákazník si musí často kontext domyslet)

Sponzorství je flexibilní komunikační nástroj, který je využit pro a/ [MARKETING] ([PRODUKT] a značku), i b/ komunikační cíle firmy (oslovení zákazníka).