3/ PUBLIC RELATIONS

[DEFINICE] public relations

Práce s veřejností (nebo také vztahy k veřejností) představuje komunikační působení podniku na veřejnost, které vytváří / udržuje pozitivní postoje / vztahy veřejností k podniku, k jeho aktivitám /  [PRODUKTŮM] .


Práce s veřejností je zaměřena na komunikaci s a/ vnějším [MARKETINGOVÝM] prostředím a b/ vnitřním prostředím podniku.


Anglický termín public relations označující velmi rozsáhlý komplex aktivit, je do češtiny obtížně přeložitelný.
Žádná z používaných variant není zcela přesná. I u nás proto můžeme slyšet / vidět jeho původní anglickou podobu / zkratku PR.