PUBLIC RELATIONS

Public relations jsou tvořené souborem nástrojů, které se také označují akronymem PENCILS. 

Jednotlivá písmena označují:

  1. Publications publikace (firemní časopisy / výroční zprávy)
  2. Events  veřejné akce (sponzorství sportovních / uměleckých akcí / prodejních výstav)
  3. News  novinky (zprávy o firmě / zaměstnancích / [PRODUKTECH])
  4. Community involvement activities  angažovanost pro komunitu (investování do kulturního prostředí v okolí podniku)
  5. Identity media  nosiče a projevy vlastní identity (vizitky / firemní dress code)
  6. Lobbying activities  lobování (prosazení příznivých legislativních opatření / zablokování nepříznivých regulačních opatření)
  7. Social responsibility  sociální odpovědnost (budování dobrého jména firmy)