4/ OSOBNÍ PRODEJ

[DEFINICE] osobního prodeje

Efektivní nástroj [MARKETINGOVÉ] komunikace v situacích, kdy jsou vytvářeny preference spotřebitelů, protože tento nástroj je schopen přesvědčit zákazníkapřednostech [PRODUKTŮ] mnohem účinněji, než běžná reklama.


Příklad

U pivovaru Potštejn je osobní prodej realizován při každém prodávaném [PRODUKTU], protože obsluha se vždy dotazuje zákazníka, jaký [PRODUKT] si chce objednat.

Je nutné, aby obsluha měla příjemné vystupování a důkladně znala detaily jednotlivých [PRODUKTŮ], protože je nutné efektivně reagovat na případné dotazy zákazníka.

pivovarclock.cz