PUBLIC RELATIONS


Je patrné / že  [MARKETING] / s ohledem na public relations, ovlivňuje celý podnik / SBU / protože na něm závisí:


  1. interní vztahy v podniku (informace / školení / motivace / budování firemní identity)
  2. externí vztahy mimo podnik (vliv trendů / médií)