Úvod

Komplexní schéma marketingových vztahů

Způsob stanovení ceny by měl odpovídat celkové [MARKETINGOVÉ] strategii, neboť její přijetínepřijetí je zásadní pro úspěch podnikání jako celku.

Kromě základních požadavků na cenu, jako je pokrytí nákladů / reálnost pro obchodní transakce / vazby na konkurenceschopnost, existují i další faktory.

Tyto faktory silně ovlivňují image společnosti v očích zákazníkakonkurence / okolí, v němž SBU působí.