CENOVÁ STRATEGIE


4/ VYMEZENÍ ROLE CEN V MARKETINGOVÉM MIXU


  • odhad množství [PRODUKTŮ], prodaných za různé ceny
  • prognóza reakce konkurentů na zvolenou cenovou strategii

Příklad

pivovaru Potštejn bude klíčové odhadnout, jaké množství jednotlivých [PRODUKTŮ] je nutné zakoupit, aby byl trh maximálně nasycennedocházelovyprodání jednoho [PRODUKTU]přebytku druhého [PRODUKTU].

pivovarclock.cz