MARKETINGOVÉ POJETÍ CENY


 • Ceny jsou často určovány bez ohledu na ostatní složky [MARKETINGOVÉHO] mixu.
 • Minimálně se přihlíží k:
  1. průběhu životního cyklu [PRODUKTU] (zavedení / růst / zralost / úpadek)
  2. cenové modifikaci (úprava dle množství prodejů)
 • Ceny je nutné dostatečně diferencovat, a to podle:
  1. různorodosti [PRODUKTOVÝCH] řad (stáří / nadstandardnost)
  2. tržních segmentů (malé skupiny / velké skupiny / pohlaví / věk)