CENOVÁ STRATEGIE

6/ URČENÍ CENY

  • výsledkem předchozích kroků je určení rozpětí, v němž se cena [PRODUKTU] pohybuje
  • tyto závěry je třeba konfrontovat a/ celkovými cíli firmy a b/ jejími záměry v cenové oblasti
  • konečná cena je výsledkem rozhodnutí, které je učiněno na základě cílů / podmínek, předpokládaných v předchozích krocích

Příklad

Určení konečné ceny [PRODUKTU]pivovaru Potštejn bude vypadat v praxi tak, že si vyšší management pivovaru nechá zpracovat analýzy jednotlivých kroků, které předcházejí určení ceny, a na základě doporučení finančních / [MARKETINGOVÝCH] / ekonomických odborníků uskuteční přidělení prodejní ceny danému [PRODUKTU].

pivovarclock.cz