CENOVÁ STRATEGIE

3/ KOMBINOVANÁ STRATEGIE

  • využití výhod obou předcházejících strategií 
  1. strategie nízkých nákladů (maximalizace zisku)
  2. strategie unikátních vlastností (maximalizace kvality / prestiže)

Firma dosahující relativně nízkých nákladů při výrobě zboží unikátních vlastností má možnost měnit ceny podle vývoje tržní situace.


Příklad

Kombinovanou strategii může pivovar Potštejn využít s podmínkou, že dominantní důraz bude kladen především na unikátní vlastnosti [PRODUKTŮ]strategie nízkých nákladů bude využívána pouzesituacích, kdy se pivovar ocitne v krizi, popřípadě v jiných situacích, které to svou povahou vyžadují, a na kterých se shodne valná většina vedení pivovaru.

pivovarclock.cz