CENOVÁ STRATEGIE


1/ ORIENTACE NA NÍZKÉ NÁKLADY


  • vychází ze zásady snižování nákladů při současném zvyšování objemu výroby
  • obvykle souvisí s relativně nízkými cenami vyráběného [PRODUKTU]

Cestou ke snižování nákladů je snaha o:

  1. zlepšování prodejní sítě (zefektivňování / omezení prodlev)
  2. zavedení nových forem obchodně-technických služeb (moderní technologie při distribuci)