CENOVÁ STRATEGIE

3/ ANALÝZA KONKURENCE


[MARKETINGOVÝ] výzkum by měl být zaměřen na identifikaci současné / potenciální konkurence.

Předmětem zájmu jsou otázky:

  1. způsobu tvorby cen (cenová politika)
  2. podpory podnikání (realizace reklamy / sponzorování)
  3. dalších prvků [MARKETINGOVÉ] strategie (charitativní činnost)

Příklad

Pro cenové soupeření na trhu je vhodné, aby pivovar Potštejn znal cenové podmínky svých konkurentů / s ohledem na ně stanovoval ceny svých [PRODUKTŮ].

pivovarclock.cz