MARKETINGOVÉ POJETÍ CENY

Příklad

Pivovar Potštejn je nucen při určování cen jednotlivých [PRODUKTŮ][PRODUKTOVÉHO] portfolia dbát i na ostatní [PRODUKTY].

Pivovar Potštejn prodává jednotlivé druhy piva, a k těmto druhům nabízí pochutiny jako doprovodné [PRODUKTY].

Při určování cen doplňkových [PRODUKTŮ] je vždy nutné mít cenu srovnatelnou s cenou pořizovací, protože za nadsazenou cenu by si tuto pochutinu v pivnici zákazník nekoupil / raději by ho odešel zakoupit do firmy, která nemá tento [PRODUKT] jako doplňkový, ale jako hlavní, a proto má i lepší výběr / kvalitu / design.

Doplňkový [PRODUKT] má v pivovaru Potštejn sloužit jako nástrojuspokojení potřeb zákazníka, nikoliv jako generátor zisku, protože zisk je již dán zakoupením pivního [PRODUKTU], ke kterému si zákazník pochutinu zakoupí navíc.

pivovarclock.cz