MARKETINGOVÉ POJETÍ CENY


2/ VNĚJŠÍ FAKTORY


  1. poptávka (naléhavost / cena / dostupnost / životnost [PRODUKTU])
  2. konkurence (reakce na nového konkurenta / vstup dalších konkurentů)
  3. distribuční síť (efektivnost / zapojení všech účastníků)
  4. ekonomické podmínky (zvýšení / snížení ceny / noví výrobci [PRODUKTŮ])
  5. opatření centrálních orgánů (prodej energie / doprava)