1/ MARKETINGOVÉ POJETÍ CENY

[DEFINICE] ceny

Cena je jediným prvkem [MARKETINGOVÉHO] mixu, který představuje pro firmu zdroj příjmů.
Všechny ostatní složky, tj. [PRODUKT] / distribuce / [MARKETINGOVÁ] komunikace, tvoří náklady.


  • I když je správné stanovení ceny jedním z nejdůležitějších / nejzávažnějších problémů podnikání, firmy mu nevěnují dostatečnou pozornost. Svou cenovou politiku nerealizují racionálně.
  • Při tvorbě cen se chybuje tím, že firma a/ příliš sleduje své výrobní / provozní náklady, b/ nereaguje na změny, k nimž na trhu během času dochází.