MARKETINGOVÉ POJETÍ CENY


1/ VNITŘNÍ FAKTORY


 K vnitřním faktorům patří cíle firmy:


  1. dosažení zisku (maximální zisk / daná míra zisku)
  2. dosažení prodejního obratu (maximalizace obratu / podíl na trhu / počet zákazníků)
  3. udržení statutu quo (image / stabilní ceny)

Všeobecně platí, že firmy při svém podnikání sledují více cílů, proto je pravděpodobné, že firma bude realizovat kombinaci výše uvedených bodů.

Firma se bude orientovat především na vnitřní faktory, které může náležitě ovlivnit / maximalizovat jimi svůj zisk.