CENOVÁ STRATEGIE

1/ VYMEZENÍ ODBYTOVÉHO TRHU


  • rozhodnutí o tom, kterým zákazníkům budou [PRODUKTY] prodávány
  • patří k základním podnikatelským krokům

Firma se může rozhodnout, že se bude orientovat na:

  1. jediný tržní segment (pokud z něj lze získat dostatečný zisk)
  2. několik segmentů (pokud mají slibný tržní potenciál)

Příklad

Odbytovým trhem je v tomto případě lokální trh v místě, kde je pivnice umístěna. Je logické orientovat se pouze na tento tržní segment, protože je obtížné oslovit zákazníky natolik, aby do pivnice dojížděli i z jiných měst.

pivovarclock.cz