CENOVÁ STRATEGIE


2/ VÝZKUM SPOTŘEBITELSKÉHO CHOVÁNÍ


V této fázi jsou zjišťovány:

  1. nákupní motivy zákazníků (proč zákazníci kupují daný [PRODUKT])
  2. rozmístění zákazníků (demografické rozmístění dle bydliště)
  3. citlivost vůči cenám (do jaké míry lze upravovat ceny [PRODUKTŮ])
  4. vztahy k výrobci / prodejcům (oblíbenost pivnice)
  5. možnosti účinného reklamního působení (na jakou reklamu nejlépe zákazníci reagují)

Shromáždění / vyhodnocení potřebných údajů je v tomto případě úkolem [MARKETINGOVÉHO] výzkumu.