2/ CENOVÁ STRATEGIE


Strategické rozhodování o cenách s přihlédnutím k vnitřním / vnějším / ostatním faktorům je obtížný / komplexní proces.


Sled sekvenčních kroků a/ tvorby a b/ cenové realizace je tvořen následujícími položkami:


  1. vymezení odbytového trhu (kam se bude [PRODUKT] prodávat)
  2. výzkum spotřebitelského chování (komu se bude [PRODUKT] prodávat)
  3. analýza konkurence (jak velkému množství firem je nutné se vyrovnat)
  4. vymezení role cen[MARKETINGOVÉ] mixu (stanovení priorit [PRODUKTŮM])
  5. vymezení nákladů ve vztahu k poptávce (optimalizace nákupů)
  6. určení ceny („baťovská“ / prestižní cena)