CENOVÁ STRATEGIE

4/ STRATEGIE PŘIZPŮSOBOVÁNÍ

  1. průměrná úroveň cen (cena [PRODUKTU] v daném oboru)
  2. adaptace cenových struktur (rozlišování mezi cenovými kategoriemi)
  3. přizpůsobování se úrovni cenových výkyvů (krizová situace na trhu)

U firem, které praktikují strategii přizpůsobování, může mít snižování cen řetězový efekt (manipulace s cenou [PRODUKTU] může ovlivnit celou řadu dalších [PRODUKTŮ]).


Příklad

Strategie přizpůsobování je v pivovaru Potštejn strategií, která by měla být realizována paralelně s jakoukoliv další strategií, protože umožňuje přizpůsobovat ceny jednotlivých [PRODUKTŮ] tržním podmínkám, které se neustále mění, proto není možné naplánovat cenovou strategii na dlouhé období dopředu.

pivovarclock.cz