MARKETINGOVÉ POJETÍ CENY


3/ OSTATNÍ FAKTORY


Mezi nejvýznamnější ostatní faktory patří psychologické vlivy


  • mnoho spotřebitelů považuje cenu za indikátor kvality
  • prodejci pro porovnání často používají referenční ceny (cenové porovnání s jinými obdobnými [PRODUKTY])
  • mnoho prodejců je přesvědčeno, že by cena měla končit lichou číslicí (Baťa = 99)
  • pokud obchodník chce vytvořit image vysokých cen, měl by se taktice lichých koncových čísel vyhnout, protože tyto částky nesvědčí o přílišné prestiži prodávaného [PRODUKTU]