MARKETINGOVÉ POJETÍ CENY


Cenová politika musí být podřízena celkové firemní strategii.


Při její a/ formulaci a b/ praktické realizaci musí manažeři řešit celou řadu konkrétních problémů, mezi něž patří:


  1. snaha o udržení / zlepšení pozice na trhu (udržení míry výnosnosti [PRODUKTŮ])
  2. způsob, jímž bude firma čelit konkurenci (cenové / necenové kroky)
  3. rozhodováníinvesticích / výrobě / odbytu (s ohledem na ceny)

Výčet problémových okruhů není vyčerpávající. Jeho účelem je poukázat na podstatné souvislosti praktické realizace cenové politiky firmy.