CENOVÁ STRATEGIE

[DEFINICE] diskriminační ceny

Diskriminační ceny vznikají za situace, kdy firma prodává [PRODUKT] za dvě (2) / více cen, které nejsou úměrné vzniklým nákladům.

Firmy často upravují své základní ceny tak, aby se přizpůsobily rozdílům mezi zákazníky / [PRODUKTY] / lokalitami


Diskriminační cenová tvorba:

  1. cena pro různé zákaznické segmenty (věk / postavení ve firmě)
  2. ceny pro různé formy [PRODUKTU] (základní / limitovaná edice)
  3. tvorba ceny podle image (klasické / značkové [PRODUKTY])
  4. tvorba ceny podle místa (Václavské náměstí v Praze / malý obchod na vesnici)
  5. tvorba cen podle doby (prosperující ekonomika / krize)