Úvod

Jednou ze specifických oblastí [MANAGEMENTU] je krizový [MANAGEMENT].

V souvislosti s aktuálním ekonomickým vývojem ve světě / České republice nabývá tento podobor [MANAGEMENTU] na větší důležitosti.

Zabývá se možnostmi, jak zvládat potencionální / reálné hrozby co nejefektivněji (časově / finančně).

Jestliže manažer nedokáže včas identifikovat mimořádné jevy (nebo je ignoruje), zvyšuje se a/ pravděpodobnost vzniku krizového stavu a b/ hrozba zániku firmy.


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).