KRIZOVÝ MANAGEMENT


Ve veřejném zájmu

  • Jedná se o jeden z podoborů krizového [MANAGEMENTU].
  • Specializuje se na krizové řízení v případě mimořádných / krizových situací, ovlivňujících chod celého státu / částí (přírodní katastrofy ve všech podobách).

Pro řešení krizí ve veřejném zájmu vznikl ze zákona systém (IZS), tvořený:

  • základními složkami (policie / hasičský záchranný sbor / zdravotnická záchranná služba / armáda),
  • ostatními složkami (dobrovolní hasiči / horská služba / Červený kříž atd.).