ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


2/ Hluboké odborné znalosti / ztotožnit se se svou rolí manažera

Risk manažer musí:

  • Znát bezpodmínečně funkci zachraňovaného podniku (znát velmi podrobně každý výrobní proces a jeho rizika).
  • Znalost okolí podniku, jeho možnosti / zdroje použitelné pro záchrannou činnost (vědět, že je v dosahu provozovny vodní zdroj použitelný pro hašení požáru).
  • Znalost silných / slabých stránek podniku / příležitosti / hrozby (vědět, že ve výrobních halách je nízko kanalizace, takže v případě prudkých dešťů může dojít k zatopení).
  • Rozsáhlé životní / odborné zkušenosti s řízením za extrémních situací.