4/ DLP


DLP / 09

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

  1. Proveďte SWOT analýzu možných hrozeb Vaší firmy (podnikání). 1, 2
  2. a/ Kdo, b/ kdy a c/ jakým způsobem se předchází rizikům ve Vaší firmě (podnikání) před okolními vlivy? 1, 2
  3. Zjistěte podmínky pojištění Vašeho podnikání proti různým rizikům. 1, 2