KRIZOVÝ MANAGEMENT


Pojetí krizového MANAGEMENTU


Předmětem krizového [MANAGEMENTU] je systémový proces zvládání mimořádných událostí / krizových situací různého rozsahu.

Krizová situace může vzniknout:

  • neúmyslně – z vlastní podstaty věci (vývoj kurzu EUR vůči CZK / růst cen ropy),
  • úmyslně – na základě konfliktu (založení požáru / zcizení firemních dat).

Není podstatné, zda konflikt vzniká a/ postupně (politický konflikt / obchodní konflikt atd.), nebo b/ náhle (loupež / požár / válka atd.).