KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU

Charakteristika situace MANAGEMENTU existujících krizí:


  • časová tíseň (nezbytná rozhodnutí v minutách či vteřinách),
  • málo / nepřesné informace (někdy falešné),
  • utilitární (jednoduchá) řešení (ne vždy obecně optimální) (hledají se okamžitá a proveditelná řešení),
  • vyšší rizika (díky jednoduchým řešením nemusí nastat očekávaný výsledek),
  • nestandardní metody [MANAGEMENTU] (autoritativní styl řízení),
  • nedostatek vhodných lidí,
  • kontinuita s předchozím stavem.