KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


Počínající krize v subjektu již charakterizována "hmatatelnými" krizovými aspekty.

Jevy (aspekty) lze rozdělit podle etap průběhu firemní krize na:


1. Etapa:

  • podniku (firmě) klesají příjmy / ubývají zákazníci, ...
  • rostou náklady (penále / energie / reklama, ...).

2. Etapa:

  • zvyšuje se objem úvěrů / rostou splátky a úroky z úvěrů,
  • firma a její produkty nechtěně opouštějí trh / zákazníka / dodavatele.