Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Díky velké rozpočtové kázni nastolené dlouho před samotnou krizí nebyla společnost {BB} nucena snižovat náklady. Díky propracovanému plánování / předcházení rizik došlo ke zvýšení efektivnosti práce.

Hlavní strategií firmy zůstává orientovat se s maximálním úsilím na spokojenost zákazníka.